انجمن onlinnic
رعایت نکات زیر در سیم کشی ساختمان توصیه می شود : - نسخه قابل چاپ

+- انجمن onlinnic (http://onlinnic.ir)
+-- انجمن: حوزه خدمات (http://onlinnic.ir/forumdisplay.php?fid=49)
+--- انجمن: خدمات ساختمان (http://onlinnic.ir/forumdisplay.php?fid=19)
+--- موضوع: رعایت نکات زیر در سیم کشی ساختمان توصیه می شود : (/showthread.php?tid=67)رعایت نکات زیر در سیم کشی ساختمان توصیه می شود : - Hooshmandsazan96 - 19-05-2018

 
1- جهت تامین برق اجاق گاز، محل قرار گیری پریزها می بایست در ارتفاع پایین تر از سطح اجاق گاز باشد.
 
2- از آنجایی که هود در بالای اجاق گاز قرار می گیرد برای برق رسانی به هود، از پریز اجاق گاز یک سیم فاز و یک نول به سمت هود کشیده شوند.
 
3- با توجه به سبک معماری خانه های امروزی که وروردی آشپرخانه ها معمولا به شکل اپن است و معمولا تلفن بر روی اپن قرار می گیرد جهت این مورد نیز پریز برق و تلفن در نظر گرفته شود.
 
4- حتما دقت شود که کلید روشنایی سقف آشپرخانه در ورودی آشپزخانه تعبیه شود تا ساکنین در هنگام شب و تاریکی جهت روشنایی به مشکل برنخورند.
 
5- هرگز در کنار ظرفشویی پریز برق قرار ندهید. زیرا به دلیل رطوبت امکان ایجاد اتصال کوتاه و حتی آتش سوزی است.
 
6- ترجیحا کلید جداگانه برای هالوژن های آرک آشپزخانه در نظر گرفته شود زیرا این چراغ ها همیشه لازم نیست روشن باشند.
 
7- نکته مهم در سیم کشی پذیرایی این است که کلیدها و پریزها هر کدام به صورت مجزا اجرا شوند و بر اساس استاندارد سیم کشی ساختمان، از هر پریز به پریز دیگر از سیم هایی به قطر ۲٫۵ استفاده شود و در نهایت به جعبه فیوز منتهی شود.